Απόρρητο & Εμπιστευτικότητα

Απόρρητο & Εμπιστευτικότητα

Μια από τις βασικές νομικές υποχρεώσεις και δεοντολογικές προτεραιότητες των ειδικών ψυχικής υγείας είναι η διασφάλιση και η προστασία του απορρήτου και των προσωπικών δεδομένων των θεραπευόμενων ατόμων.

 

Εκτός συγκεκριμένων εξαιρέσεων, οι θεραπευτές δεσμευόμαστε νομικά να διατηρούμε το περιεχόμενο των συνεδριών μας απόρρητο ενώ το μοίρασμα πληροφοριών με άλλους επαγγελματίες γίνεται μόνο υπό την προϋπόθεση της σύμφωνης γνώμης και της συναίνεσης των πελατών.

 

Στο γραφείο μου διασφαλίζω την τήρηση του απορρήτου με τους παρακάτω τρόπους:

 

  • Ηλεκτρονική αρχειοθέτηση προσωπικών δεδομένων
  • Διαδικτυακά εργαλεία συμμορφούμενα κατά GDPR
  • Κωδικοποίηση των ονομάτων των πελατών
  • Πλήρης κρυπτογράφηση περιεχομένου
  • Πύλη πελατών προσβάσιμη μόνο με προσωπικούς κωδικούς
  • Δια ζώσης ραντεβού με χρονικές αποστάσεις
  • Φόρμες συναίνεσης για επικοινωνία με επαγγελματίες
  • Δυνατότητα ασφαλούς αποστολής αρχείων ηλεκτρονικά